Get Adobe Flash player
-->
Edukacja językowa
 
GIMNAZJUM 144 im. „Szarych Szeregów” ul. Turmoncka 2
  
Klasa językowa 

„Jedyna broń, która wyostrza się w miarę używania, to język”

  

 W czasach globalizacji i unifikacji wielu rzeczy, znajomość języka obcego jest pomostem do poznania innych kultur i komunikacji z nimi. Zainteresowanie uczniów innymi krajami, podróżami, czy też chęcią wyjazdu w przyszłości budzi w nich chęć nauki narzędzia, które to wszystko umożliwi – tym narzędziem jest język angielski. Aby sprostać wymaganiom i zainteresowaniom uczniów, szczególna uwaga przykładana jest do nauki tego przedmiotu w klasie językowej. Uczniowie na podobnym poziomie zaawansowania rozwijają tu swoje umiejętności lingwistycznie w tempie ponadprogramowym. Naszym celem jest ugruntowanie u uczniów zainteresowania rozwojem ich umiejętności językowych, co bezsprzecznie zaowocuje w ich przyszłości.
  
 • Program klasy: 
  •zajęcia z zakresu historii krajów anglojęzycznych;
  •ćwiczenia prawidłowej wymowy słów angielskich;
  •ćwiczenia z zakresu wymowy samogłosek;
  •ćwiczenia z zakresu wymowy spółgłosek;
  •zabawy służące rozwijaniu wyobraźni, tzw. burze mózgów, podział na role;
  •rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogów;
  •rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
  •rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
  •rozwijanie umiejętności pisania;
  •gry i zabawy służące rozwijaniu słownictwa;
  •zapoznanie z fonetyką języka angielskiego;
  •utrwalenie wiadomości związanych z podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu gramatyki języka angielskiego jak i języka polskiego;
  •przygotowanie do końcowego egzaminu z języka angielskiego;
  •przygotowania do konkursów językowych na szczeblu dzielnicowym, wojewódzkim i krajowym;
  •zajęcia w klasie językowej to trzy godziny tygodniowo;
    

  Zajęcia poprowadzą: 

  •wykwalifikowana kadra nauczycieli języka angielskiego.
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania oraz podręczniki wydawnictwa MacMillan.  
   
  Narzędzia edukacyjne
  Gimnazjum nr 144 dysponuje sprzętem multimedialnym takim jak: telewizor, odtwarzacze DVD, magnetofony, projektory, tablice interaktywne, rzutniki.
    
  Osiągnięcia uczniów klasy językowej Gimnazjum 144:

 • •coroczny udział w konkursie „Fox” - Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego 
  pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  •udział i organizacja konkursów wewnątrzszkolnych;

  Osiągnięcia naszych gimnazjalistów przekładają się na dodatkowe punkty wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, co pozwala im na dostanie się do wymarzonych liceów i dalszą edukację zgodną z ich zainteresowaniami.