Get Adobe Flash player
-->

 

bip_logo_pomn1_grad.png
Szkoła prowadzi:

  - księgę ewidencji dzieci

 • - księgę uczniów
 • - ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • - rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • - rejestr wydanych kart rowerowych
 • - rejestr pracowników
 • - ewidencję akt osobowych pracowników
 • - rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 • - ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • - księgę inwentarzową
 • - ewidencje: środków czystości
 • - księgę druków ścisłego zarachowania
 • - rejestr zamówień publicznych
 • - rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • - rejestr korespondencji
 • - archiwum szkolne

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.