Get Adobe Flash player
-->

14 października w dniu Święta Edukacji p. dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za ich poświęcenie, trud i zaangażowanie w życie szkoły. Nauczyciele wyróżniający się w swojej pracy otrzymali nagrody.

Na gali w teatrze Rampa za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody Burmistrza Dzielnicy Targówek otrzymały p. Jowita Januchta i p. Ewa Tadrzak.

Natomiast na Zamku Królewskim p.dyrektor Hanna Kiljańska odebrała nagrodę, przyznaną przez Prezydent Miasta st. Warszawy  Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Takich obchodów Święta Edukacji jeszcze w naszej szkole nie było.

Tym razem to nauczyciele zasiedli w ławkach, a zajęcia poprowadzili uczniowie. Było na co popatrzeć! Komiczne scenki, występy chóru, zmagania „pani nauczycielki” Klaudii Dumin z rozbrykanymi gimnazjalistami i wywoływanie grona pedagogicznego do odpowiedzi spodobało się wszystkim. Wielkie brawa dostali nauczyciele, nagrodzeni za swoje nadzwyczajne zasługi dla szkoły, poczucie humoru i charakterystyczny styl pracy. Wśród laureatów znaleźli się: p. dyrektor Hanna Kiljańska, p. wicedyrektor Barbara Zatyka, p. Jagoda Pisarczyk, p. Jowita Januchta, p. Karolina Wiśniewska, p. Ewa Tadrzak, p.  Alicja Lizut, p. Paweł Taut, p. Adam Krzyżanowski i p. Karol Gryko.

Z okazji Święta Edukacji nauczycielom życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, uczniom − sukcesów, pracownikom obsługi − cierpliwości, a wszystkim zdrowia i uśmiechu każdego dnia!

Program przygotowały panie Małgorzata Ostrzyniewska i Dorota Skóra przy współpracy p. Jowity Januchty.

tekst i zdjęcia : Iza Kaczyńska

img_6648 img_6696

W dniach 18-26 września w Warszawie odbywał się XIV Festiwal Nauki pod patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Prezesa i Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Pani Prezydent m. st. Warszawy. Głównym hasłem tegorocznego festiwalu było stwierdzenie: "Brak inwestycji w naukę, to inwestycja w ignorancję".

W czasie festiwalu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących wykładach, warsztatach, pokazach i zajęciach z różnych dziedzin nauki. Organizatorzy festiwalu chcieli przekonać, zwłaszcza młodych ludzi, że nauka może być ciekawa, wręcz pasjonująca.

Nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach przygotowanych specjalnie dla gimnazjalistów. Klasa 2a z wychowawczynią p. Izą Kaczyńską i pedagogiem p. Joanną Tylendą w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie uczestniczyła w zajęciach na temat promieniowania i szukała skarbu na strychu. Klasa 2e z wychowawczynią p. Izą Mochocką odwiedziła Centrum Nauki „Kopernik”, gdzie zapoznała się z działem „Korzenie cywilizacji”. Uczniowie klasy 1b z wychowawczynią  p. Ewą Sokołowską w Muzeum Geologii poznali „Rośliny karbońskich lasów”, a uczniowie 1d zapoznali się z historią „Wyjścia czworonogów na ląd”. Kilka klas udało się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Klasa 2f z wychowawczynią p. Hanną Kędzierską uczestniczyła w wykładzie i warsztatach „Pieniądze szczęścia nie dają”. Klasa 2b z wychowawczynią p. Katarzyną Grzymkowską i pedagogiem p. Joanną Tul wysłuchała wykładów o genomie i paradoksie matematycznym. Natomiast klasa 3c z wychowawczynią p. Jagodą Pisarczyk udała się na wykład „Fizyka w kuchni”. Z kolei uczniowie klasy 1f z wychowawcą p. Adamem Krzyżanowskim odwiedzili Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie, Instytut Geofizyki PAN oraz Wydział Matematyczny UW. Uczestniczyli w zajęciach poświęconych metodom rozmnażania czereśni ptasiej, dowiedzieli się, dlaczego należy oszczędzać wodę a także poznali matematyczną teorię gier.

tekst: Iza Kaczyńska

sklodowska

14 maja 2010 r. w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”, stanowiącego cześć programu „Jesteśmy aktywni”, nad którym patronat objęła Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek, uczniowie z Gimnazjum nr 144 w Warszawie uporządkowali 29 zaniedbanych grobów znajdujących się na terenie Cmentarza Bródnowskiego. Opiekę nad nimi sprawowały koordynatorki projektu – p. Małgorzata Ostrzniewska i p. Dorota Skóra oraz nauczycielki – p. Karolina Wiśniewska i Jowita Januchta.

Podczas pobytu na Cmentarzu Bródnowskim uczniowie zachowywali się nienagannie, pracowali z zaangażowaniem, byli bardzo dokładni, po uprzątnięciu grobów – zapalali znicze i kładli kwiaty. Swoją postawą okazywali szacunek zmarłym. Wielokrotnie od osób, które w tym dniu odwiedzały na cmentarzu groby bliskich, usłyszeli słowa uznania dla swojej pracy, które pozytywnie je wzmocniły i udowodniły, że taka forma działania było bardzo istotna dla lokalnej społeczności. Jest to o tyle ważne, że w projekcie uczestniczyła rónież młodzież  nie zawsze odnosząca sukcesy edukacyjne. Praca w ramach projektu okazała się dla nich płaszczyzną, na której mogli zademonstrować swoje umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność za powierzone im zadanie, obowiązkowość i zaangażowanie w sprawy społeczne.

Zarówno mieszkańcy Targówka jak i uczniowie wiele zyskali podczas realizacji projektu – pierwsi uporządkowane kwatery na Cmentarzu Bródnowskim i zapewnienie, że młodzi ludzie nie są egoistami, potrafią zaangażować się w działalność wolontaryjną; drudzy – możliwość spędzenia  czasu w aktywny i bezpieczny sposób, zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności, przekonania, że są potrzebni.
Uczniowie zaangażowani w projekt „Ocalić od zapomnienia” zadeklarowali, że po zakończeniu akcji dalej będą opiekować się uporządkowanymi kwaterami.

Małgorzata Ostrzyniewska
Dorota Skóra

Grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczyciela informatyki Pawła Taut podjęła się bardzo trudnego zadania - rozpoczęli rywalizację w ogólnopolskim konkursie informatycznym dotyczącym wiedzy na temat sieci komputerowych - DialnetMasters.

Drużyna The Gamers w składzie:

 1. Lipiński Maciej
 2. Parkot Przemysław
 3. Nowosielski Paweł
 4. Rogalski Cezary

Drużyna GBS w składzie:

 1. Kamil Romańczuk
 2. Patryk Chmielewski
 3. Krzysztof Chudoba
 4. Piotr Sobiecki
 • I etap olmpiady polegał na rozwiązaniu online 30 pytań dotyczących takich zagadnień jak:
 1. Klasyczne usługi internetu
 2. Poczta, transfer plików, zdalny dostęp, praca w systemie
 3. Komunikatory sieci, P2P, jak działają komunikatory, czym się charakteryzują
 4. Odwołania do protokołów sieciowych
 5. Jakie protokoły wiążą się z sieciami - struktura, typologia, bezpieczeństwo

Nasze wyniki to:

The Gamers - 27 pkt I miejsce w woj. Mazowieckim i najlepszy wynik w Polsce!

GBS -20,5 pkt 10 miejsce woj. Mazowieckim

Link do strony z wynikami

 

 • II etap olmpiady polegał na rozwiązaniu online 20 pytań dotyczących takich zagadnień jak:
  1. Protokoły routingu, ruting statyczny
  2. Zasady działania routerów
  3. Adresacja IP, przydział adresów
  4. Stosowane porty, numery portów
  5. Adresacja w warstwie 2 i 3

   Nasze wyniki to:

   The Gamers - 23,4 pkt III miejsce - zakwalifikowali się do półfinału

   GBS -12,7 pkt - niestey nie zakwalifikowali się do półfinału

   Link do strony z wynikami

   21 kwietnia odbędą się półfinały, trzymamy za nich kciuki.

   Główną nagrodą w konkursie jest wyjad do Szwajcarii dla drużyny wraz z opiekunem!

   Wiosna na Cmentarzu Bródnowskim nie tylko zachęciła do dłuższych spacerów i odwiedzin grobów najbliższych, ale ukazała też drugie oblicze nekropolii. Spod stopniałego śniegu wyłoniły się zaniedbane, zniszczone, po prostu zapomniane groby…

   Niewielka grupa uczniów z Gimnazjum nr 144 pod opieką nauczycielek Małgorzaty Ostrzyniewskiej i Doroty Skóry postanowiła uporządkować niektóre z zapomnianych przez bliskich grobów, znajdujących się na Cmentarzu Bródnowskim. Zamierza to zrobić w ramach grantowego programu „Jesteśmy aktywni”, nad którym patronat objęłą Młodzieżowa Rada  Dzielnicy Targówek. Kwatery wymagające uprzątnięcia zostaną wybrane w porozumieniu z Komitetem Opieki nad Cmentarzem Bródnowskim i z Zarządem Cmentarza. Nie będzie to jednak działanie jednorazowe. Młodzież obejmie te groby dalszą opieką. Uprzątnie je, zapali świeczkę, odwiedzając na cmentarzu groby swych bliskich.

   Zamysłem projektu „Jesteśmy aktywni” jest również to, by biorąca w nim udział młodzież aktywnie włączyła się w życie społeczności lokalnej, wykorzystała swoje pomysły, a także szukała samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów. Powyższe działanie grupy uczniów gimnazjum pozwoli im na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym, tradycją (na terenie nekropolii pochowanych jest wielu zasłużonych Polaków - np. M. Fogg, M. Glinka, T. Halik) oraz aktywnie i bezpiecznie spędzić czas wolny. Metaforycznie uzmysłowi im ciągłość pamięci, wartość przemijania. Jednocześnie młodzi ludzie „ocalą od zapomnienia” nagrobki, które niszczeją zaniedbane.

    

   Małgorzata Ostrzyniewska

   Dorota Skóra